Matter of Honor
       
     
MH271.jpg
       
     
MH347.jpg
       
     
MH395.jpg
       
     
whitaker.jpg
       
     
cadet.jpg
       
     
chase.jpg
       
     
gen schofield.jpg
       
     
major stern.jpg
       
     
whitaker hooded dbl.jpg
       
     
attackers.jpg
       
     
Matter of Honor
       
     
Matter of Honor

Pasadena Playhouse September 2007
Directed by Scott Schwartz
Scenery Robert Brill  Lighting Donald Holder
Video Design Austin Switser  photos Craig Schwartz
cast: Steve Coombs, Richard Doyle, Eric Lutes, Cedric Sanders, Adam J. Smith, Brian Watkins, Steve Holm, John O'Brian, Ryan J. Hill

MH271.jpg
       
     
MH347.jpg
       
     
MH395.jpg
       
     
whitaker.jpg
       
     
cadet.jpg
       
     
chase.jpg
       
     
gen schofield.jpg
       
     
major stern.jpg
       
     
whitaker hooded dbl.jpg
       
     
attackers.jpg